2017 - МАРАКОТОВА БЕЗДНА - М.: Иностранка, Азбука-Аттикус

(Иностранная литература. Большие книги), 733(3) стр.

(т. 4000) (ISBN 978-5-389-12612-1) (ф-т 60x901/16-145x215)

(подп. в печ. 19.01.2017)

Иллюстрация на обложке С. Шикин

 

Павел Гелева - Научная фантастика Артура Конан-Дойля, с.5-14

2017 - МАРАКОТОВА БЕЗДНА - СПб.: Азбука, М.: Азбука-Аттикус

(Азбука-классика: pocket-book), 283(5) стр.

(ISBN 978-5-389-12751-7) (т. 4000) (подп. в печ. )

(ф-т 75x1001/32-120x185)

Серийное оформление В. Пожидаев

Оформление обл. В. Горелик

Иллюстрация на обложке С. Шикин