2016 - ИЗГНАННИКИ - СПб.: Азбука, М.: Азбука-Аттикус

(Азбука-классика, pocket-book), 412(4) стр.

(т. 4000) (ISBN 978-5-389-11336-7)

(мягкая обл., ф-т 75x1001/32-120x185)

(на обл. фрагм. картины C. M. Russell "Lewis and Clark on the Lower Columbia")